Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava


Formuláře ke stažení


1. Přihláška ke vzdělávání - studiu

Studium na střední škole - zde

Nástavbové studium - zde

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Přihláška

- k opravné zkoušce závěrečné zkoušky

- ke konání závěrečné zkoušky v náhradním termínu

-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Žádost o povolení dřívějšího termínu opravné zkoušky - zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Žádost o:

  • opakování ročníku
  • změnu oboru
  • změnu formy vzdělávání
  • uznání hodnocení vyučovacích předmětů z předchozího vzdělání
  • povolení individuálního vzdělávacího plánu
  • úprava docházky - soustředěný odborný výcvik
  • převedení do............ročníku

- zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Žádost o přestup z jiné školy - zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Žádost o uvolnění:

a) z vyučování na 3 a více dnů
b) z vyučovacího předmětu
c) povolení pozdějšího příchodu-dřívějšího odchodu z vyučovací hodiny

--------------------------------------------------------------------------------------------

7. Žádost o vyhotovení opisu (vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení) - zde

---------------------------------------------------------------------------------------------

8. Darovací smlouvy - vzory pro sponzory, rodiče žáků a firmy

a) peněžní dar
b) věcný dar

---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Žádost o změnu podmínek konání závěrečných zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zde

---------------------------------------------------------------------------------------------

10. Žádost o konání komisionální zkoušky - zde

---------------------------------------------------------------------------------------------

11. Oznámení o ukončení vzdělávání - zdeKontaktní formulář

Vaše jméno / název firmy:

Váš E-mail:

Oblast dotazu:

Text dotazu:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:

Vaše osobní údaje, vzniklé odesláním zprávy, nebudou poskytovány Střední školou stavební a dřevozrpacující, Ostrava třetí straně.

šipka

Vyhledávání


Střední škola stavební a dřevozpracující, soustav-ostrava.cz © eline.cz 2009