Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava


Rekvalifikace


Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 600 hodin, 480 hodin nebo 300 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 23-024-H Broušení kovových materiálů
 • 23-025-H Vrtání kovových materiálů
 • 23-051-H Klempíř strojní
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků

 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

 • 36-020-H Zedník

 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-066-H Montér suchých stěn a stropních podhledů

 • 36-022-H Zhotovitel zateplovacích systémů

 • 36-051-H Tesař
 • 36-073-H Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb

 • 36-056-H Montér zdících systémů
 • 36-057-H Omítkář

 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 36-045-H Kamnář montér topidel

 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 ) 

Pro účely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k naplnění požadavků §10d zákona (viz metodický pokyn MPO č.1/2014 >>zde), realizujeme zkoušky k získání profesních kvalifikací:
36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu   
36-147-H Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Bližší informace ke zkoušce těchto uvedených kvalifikací >>zde ,  příhláška ke zkoušce zde.
Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:
a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
c) živnostenského oprávnění pro kamnářství   

Případné další informace ke zkouškám poskytne 

Marie Malcharová, malcharova@soustav-ostrava.cz, tel. 597 494 183system image597 494 183, 739 345 763system image739 345 763

Termíny rekval. kurzů   I. pol. 2018

15.1.2018 - 26.3.2018

12.2. 2018 - 25.4.2018

12.3.2018 - 25.5.2018

9.4..2018 - 20.6.2018

2.5.2018 - 13.7.2018

28.5.2018 - 5.9.2018 ( vč. 4. týdnu stud. volna - prázdninové přerušení)

25.6.2018 - 4.10.2018 ( vč. 4. týdnu stud. volna - prázdninové přerušení)


Kontakt na podrobnější informace: p. Šoborová, tel.: 596 965 166 - 167, email: soborova@soustav-ostrava.cz

ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006
________________________________________
Celostátně platné Osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete získat i v oborech, pro které nemáte žádný "papír" (výuční list, maturitní vysvědčení, rekvalifikační kurz) avšak máte dostatečné znalosti, dovednosti a praktické zkušenosti. Stačí uspět při zkoušce z tzv. profesní kvalifikace.
Podle zákona č.179/2006 nabízí naše škola možnost složení zkoušky před autorizovanou osobou k uznání profesní kvalifikace v těchto oborech:

 • 23-003-H     Zámečník    
 • 23-007-E     Dělník ve strojírenské výrobě
 • 23-024-H     Broušení kovových materiálů
 • 23-025-H     Vrtání kovových materiálů
 • 23-051-H     Klempíř strojní
 • 33-001-H     Truhlář-nábytkář    
 • 33-002-H     Stavební truhlář    
 • 33-034-H     Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H      Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 
 • 36-004-H      Topenář  
 • 36-005-H      Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H     Zedník
 • 36-021-H      Montér suchých staveb
 • 36-022-H      Zhotovitel zateplovacích systémů
 • 36-051-H      Tesař
 • 36-056-H     Montér zdících systémů
 • 36-057-H     Omítkář
 • 36-059-H     Stavební zámečník
 • 36-066-H     Montér suchých stěn a stropních podhledů
 • 36-073-H     Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb
 • 39-001-H      Malíř
 • 39-002-H     Lakýrník a natěrač

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/ .

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz
Mgr. Jiří Doležal
referent vzdělávacích programů tel: 597 494 185, dolezal@soustav-ostrava.cz


Kontaktní formulář

Vaše jméno / název firmy:

Váš E-mail:

Oblast dotazu:

Text dotazu:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:

Vaše osobní údaje, vzniklé odesláním zprávy, nebudou poskytovány Střední školou stavební a dřevozrpacující, Ostrava třetí straně.

šipka

Vyhledávání


Střední škola stavební a dřevozpracující, soustav-ostrava.cz © eline.cz 2009