Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava


Truhlář


Videoprezentace oboru: 

system image

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz. 

Profil absolventa: 

Absolvent učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář se uplatní v truhlářských firmách jako truhlář pro výrobu nábytku a dřevěných konstrukcí (okna, dveře...). Je schopen provádět truhlářské práce jak na dílně, tak montážní práce truhlářských výrobků na stavbách. Je rovněž kompetentní k dokončovacím pracem (povrchová úprava) i k soustružnickým pracem dřevěných materiálů. Rovněž je zručný provádět opravy truhlářských výrobků a konstrukcí.

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se zaměřením na dřevo, denní (dvouletou) nebo dálkovou (tříletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.


Délka a forma vzdělávání: 

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.


Kontaktní formulář

Vaše jméno / název firmy:

Váš E-mail:

Oblast dotazu:

Text dotazu:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:

Vaše osobní údaje, vzniklé odesláním zprávy, nebudou poskytovány Střední školou stavební a dřevozrpacující, Ostrava třetí straně.

šipka

Vyhledávání


Střední škola stavební a dřevozpracující, soustav-ostrava.cz © eline.cz 2009