Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava


Zámečnické práce


Videoprezentace oboru: 

system image

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz. 

Profil absolventa: 

Absolvent učebního oboru 23-51-E/01 Zámečnické práce může vykonávat práce při výrobě, montážích a demontážích ocelových konstrukcí, provádí jednoduché zámečnické práce jako strojírenský dělník. Umí pracovat s technickou dokumentací, orientuje se v technických normách, obsluhovat jednoduché obráběcí stroje na kovy. Provádí běžné operace ručního zpracování kovů, absolvoval základní kurz svařování elektrickým obloukem.  

Délka a forma vzdělávání: 

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní.  Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.


Kontaktní formulář

Vaše jméno / název firmy:

Váš E-mail:

Oblast dotazu:

Text dotazu:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:

Vaše osobní údaje, vzniklé odesláním zprávy, nebudou poskytovány Střední školou stavební a dřevozrpacující, Ostrava třetí straně.

šipka

Vyhledávání


Střední škola stavební a dřevozpracující, soustav-ostrava.cz © eline.cz 2009