Vzhledem k mimořádné situaci mají žáci zakázaný přístup do školy. Studijní a učební materiály budou učitelé žákům zpřístupňovat pomocí aplikace Bakaláři, popřípadě na emailové adresy maturitních tříd.

Sledujte v aplikaci Bakaláři nástěnku třídy, domácí úkoly, popřípadě emailové adresy.