Rozšiřující vzdělávání – zkrácená forma vzdělávání

Rozšiřuje středoškolské vzdělání (vyučen nebo maturita) o výuční list v oborech, o které je na trhu práce poptávka. Tato forma denního vzdělávání je bezplatná a žákům do 26 let věku stát hradí i pojištění.

Připravujeme 1 leté denní zkrácené studium od 1.9.2019!

V oborech, které se běžně v regionu Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje nevyučují

Podmínkou přijetí bude smlouva mezi žákem a firmou, kde žák bude vykonávat odborný výcvik.

Škola osloví firmy a ty připraví svou nabídku, se kterou seznámí zájemce (v učilištích nebo průmyslovkách, na webových stránkách SŠ SD Ostrava www.soustav-ostrava.cz, úřadech práce, Atlasu školství, firmách apod.).

Zájemci podepíší s firmou smlouvu o budoucí smlouvě a zašlou přihlášku ke vzdělávání.

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení   36-52-H/01 Instalatér

                                                                             39-41-L/02  Mechanik instalačních zařízení

                                                                             36-45-M/01 TZB

 

36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací   36-52-H/01 Instalatér

                                                                               39-41-L/02  Mechanik instalačních zařízení

                                                                              36-45-M/01 TZB

 

Návrh oborů zkráceného studia, které vyučujeme v denní formě trvající po dobu 1 roku pro příbuzné obory

Výuka bude organizována následně:

  1. 1 den v týdnu teoretická výuka odborných předmětů
  2. 4 dny odborného výcviku v rámci školy.

Zkrácené studium                                                 pro vyučené

 

36-66-H/01 Montér suchých staveb                   36-67-H/01 Zedník nebo Obkladač

 

36-67-H/01 Obkladač                                            36-67-H/01 Zedník        

                                                                                  36-66-H/01 Montér suchých staveb

 

36-67-H/01 Zedník                                                36-67-H/01 Obkladač

                                                                                 36-66-H/01 Montér suchých staveb

33-56-H/01 Truhlář                                               33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábyt.výroby

                                                                                                      Technik CNC dřevoobráběcích strojů

Další vzdělávání dospělých

Pro zájemce o vzdělávání při zaměstnání provádíme v rámci dalšího vzdělávání dospělých kurzy a zkoušky profesních kvalifikací dle národní soustavy kvalifikací www.nsk.cz za úplatu. Konání závěrečných zkoušek pro získání výučních listů zajišťujeme bezplatně.

 

Zpracoval: Ing. Jan Štursa