Ing. Antonín Mergl

Vedoucí provozu

telefon: 597 494 170

mobil: 602 794 450

e:mail: mergl@soustav-ostrava.cz

Ing. Tomáš Kraft

Správa ICT

telefon: 597 494 212

mobil: 721 014 378

e:mail: kraft@soustav-ostrava.cz


Údržba, vrátní

vrátnice U Studia

telefon: 597 494 111

mobil: 603 520 427

šatna U Studia – Ludmila Slabá

telefon: 597 494 191

školník U Studia – Roman Fischer

telefon: 597 494 126

mobil: 739 345 772

vrátnice Centrální učňovské dílny

telefon: 597 494 222