Dne 5. 9. 2023 se konal již potřetí Adaptační den pro všechny první ročníky. Adaptační dopoledne probíhalo na hřišti naší školy a zúčastnilo se jej kolem 200 žáků 1. ročníků, jejich třídní učitelé a  učitelé odborného výcviku.

Žákům byli představení členové Školního poradenského pracoviště.

Krásné slunečné počasí vybízelo ke spoustě aktivit, které byly pro všechny třídy nachystány. Žáci tak měli možnost poznat sebe, své učitelé, a mnozí se již naučili spolupracovat v novém třídním kolektivu.

My věříme, že toto dopoledne pomohlo ke stmelení třídních kolektivů a k budování přátelských vztahů ve třídě i ve škole.