Ve školním roce 2020/21 rozhodlo MŠMT o zrušení písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, rozhodnutí se vztahuje rovněž na loňské prvomaturanty. Délka trvání didaktických testů z českého jazyka a literatury a cizího jazyka byla prodloužena o 10 minut a z matematiky o 15 minut.


Informace ke společné části maturitní zkoušky naleznete na: https://maturita.cermat.cz/