Dodatek k Příkazu ředitele č.13/2020 k organizačnímu zabezpečení pro jarní termín MZ ve školním roce 2019/20

Vzhledem k platnosti zákona 135/2020 Sb. dojde u  MZ ke změnám termínů všech jeho částí.

  1. Písemná práce z ČJL se nekoná
  2. Praktická zkouška z odborných předmětů se koná ve dnech 28. – 29. 5. 2020
  3. Písemná práce z AJ se nekoná
  4. Didaktický test z matematiky se koná 1. 6. 2020
  5. Didaktický tes z AJ se koná 1. 6. 2020
  6. Didaktický tes z ČJL se koná 2. 6. 2020
  7. Obhajoby maturitních prací, ústní část společné i profilové MZ se pro obor stavební provoz konají ve dnech 8. -10. 6. 2020

Ústní část společné i profilové MZ se pro obor dřevařská a nábytkářská výroba konají ve dnech 11. -12. 6. 2020

Termíny podzimního zkušebního období jsou zatím v platnosti.

V Ostravě, 12. května 2020                          

Zpracovala:    Ing. Marta Šípová, ZŘ TV

Schválil:         Mgr. Lukáš Šubert, ředitel školyInformace ke společné části maturitní zkoušky

Informace ke společné části maturitní zkoušky naleznete na: www.novamaturita.cz