ZÁŘÍ

Termíny náhradních a opravných zkoušek pro všechny učební obory v září 2019

Písemná zkouška: 10.9.2019 v  8 hodin

Praktická zkouška: 11.-13.9.2019 v 7 hodin

Ústní zkouška: 24.9.2019