Termíny závěrečných zkoušek

 

Písemná ZZ 1.6.2018

Praktická ZZ 4.6. – 6.6.2018

Ústní ZZ 13.6. – 15.6.2018