Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Štursa

Telefon: 597 494 102

E-mail: stursa@soustav-ostrava.cz

(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název organizace: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s., se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava, IČ: 25884646

Jméno a příjmení pověřence: Ing. Jana Měchová

Telefon: +420 736 218 480

E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde:   

Pokud zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla)
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, případně přímo u správce.