Září

1.9. – Zahájení školního roku

8.9. – Opravné písemné závěrečné zkoušky

9.9. – Třídní schůzky 1. ročníků

9. – 11.9. – Opravné praktické závěrečné zkoušky

22.9. – Opravné ústní závěrečné zkoušky

Opravné maturitní zkoušky – dle organizačního zabezpečení

Říjen

29.10.-30.10. – Podzimní prázdniny

Akce Darkovičky – 2.ročníky

Listopad

11.11. – Třídní schůzky

Prosinec

Učeň a středoškolák

23.12.- 31.12. – Vánoční prázdniny

Leden

1.1.- 3.1. – Vánoční prázdniny

Den otevřených dveří

Ukončení klasifikace

28.1. – Vydávání vysvědčení 1.pololetí

29.1. – Pololetní prázdniny

Únor

15.2. – 21.2. – Jarní prázdniny

Březen

Duben

MZ – Písemná práce z Českého jazyka a literatury

1.4. – Velikonoční prázdniny

14.4. – Třídní schůzky

Ukončení klasifikace maturitních ročníků

praktická maturitní zkouška

Květen

MZ – didaktické testy, písemné práce

MZ – studijní volno

MZ – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací

Ukončení klasifikace končících ročníků (před ZZ)

Akce – Po stopách osvobození Ostravy – 1. ročníky

Červen

Písemná závěrečná zkouška

Praktická závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška

Ukončení klasifikace

30.6. Vydávání vysvědčení