Březen

12.3. – 18.3. Jarní prázdniny

29.3. Velikonoční prázdniny

 

Duben

11.4. MZ – Písemná práce z Českého jazyka a literatury

18.4. Třídní schůzky

25.4. Ukončení klasifikace maturitních ročníků

26.4. – 27.4. MZ – praktická zkouška

 

Květen

2.5. – 9.5. MZ – didaktické testy, písemné práce

10.5. – 16.5. MZ – studijní volno

17.5. – 22.5. MZ – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací

28.5. Ukončení klasifikace končících ročníků (před ZZ)

 

Po stopách osvobození Ostravy – 1. ročníky

 

Červen

1.6. Písemná závěrečná zkouška

4.6. – 6.6. Praktická závěrečná zkouška

13.6. – 15.6. Ústní závěrečná zkouška

25.6. Ukončení klasifikace

29.6. Vydávání vysvědčení