Září

1.9. – Zahájení školního roku

6.9. – Opravné písemné závěrečné zkoušky

6.9. – Třídní schůzky 1. ročníků

7.9.-9.9. – Opravné praktické závěrečné zkoušky

20.9. – Opravné ústní závěrečné zkoušky

Opravné maturitní zkoušky – dle organizačního zabezpečení

Říjen

26.10.-27.10. – Podzimní prázdniny

Akce Darkovičky – 2. ročníky

Listopad

15.11. – Třídní schůzky

Den řemesel

Prosinec

Student a Job

23.12.-31.1. – Vánoční prázdniny

Leden

1.1.- 2.1. – Vánoční prázdniny

Den otevřených dveří

Ukončení klasifikace

31.1. – Vydávání vysvědčení 1. pololetí

31.1. – Ukončení 1. pololetí

Únor

3.2. – Pololetní prázdniny

lyžařský kurz

Březen

6.3.-12.3. – Jarní prázdniny

Duben

MZ – Písemná práce z Českého jazyka a literatury

Třídní schůzky

6.4. – Velikonoční prázdniny

Ukončení klasifikace maturitních ročníků

praktická maturitní zkouška

Květen

MZ – didaktické testy, písemné práce – viz. harmonogram MŠMT

MZ – studijní volno – viz. harmonogram MŠMT

MZ – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací – viz. harmonogram MŠMT

Ukončení klasifikace končících ročníků (před ZZ)

Akce – Po stopách osvobození Ostravy – 1. ročníky

Červen

sportovní kurz

Praktická závěrečná zkouška

Písemná závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška

Ukončení klasifikace

30.6. – Vydávání vysvědčení

30.6. – Ukončení 2. pololetí

Červenec

1.7.-31.7. – Hlavní prázdniny

Srpen

1.8.-31.8. – Hlavní prázdniny

Opravné zkoušky