Září

4.9. – zahájení školního roku

7.9. – Třídní schůzky 1. ročníků

12.9. – Opravné písemné závěrečné zkoušky

13.-15.9. – Opravné praktické závěrečné zkoušky

25.9. – Opravné ústní závěrečné zkoušky

Opravné maturitní zkoušky – dle organizačního zabezpečení

Říjen

26.10.-27.10. – Podzimní prázdniny

Akce Darkovičky – 2. ročníky

Listopad

14.11. – Třídní schůzky

16.11. – Den řemesel

24.-25.11 – Student a Job

Prosinec

23.12.-31.12. – Vánoční prázdniny

Leden

1.1.- 2.1. – Vánoční prázdniny

lyžařský kurz

16.1. – Den otevřených dveří

26.1. – Ukončení klasifikace 1. pololetí

31.1. – Vydávání vysvědčení 1. pololetí

31.1. – Ukončení 1. pololetí

Únor

2.2. – Pololetní prázdniny

Březen

11.3.-17.3. – Jarní prázdniny

28.3.- Velikonoční prázdniny

Duben

10.4. – Písemná maturitní práce z ČJL

11.4. – Třídní schůzky

17.4. – Písemná maturitní práce Z AJ

19.4. – odevzdání maturitní práce – Stavební provoz

22.4. – Ukončení klasifikace 2. pololetí maturitní ročníky

24.-26.4. – Praktická maturitní zkouška

Květen

2. -7.5. – MZ – didaktické testy, viz. harmonogram MŠMT

MZ – studijní volno

20.-24.5. – MZ – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací

Akce – Po stopách osvobození Ostravy – 1. ročníky

31.5. – Ukončení klasifikace 2. pololetí končící ročníky před ZUZ

Červen

sportovní kurz

4.6. – Písemná závěrečná učňovská zkouška

5.-7.6. – Praktická závěrečná učňovská zkouška

18.-20.6. – Ústní závěrečná učňovská zkouška

21.6. – Ukončení klasifikace 2. pololetí

28.6. – Vydávání vysvědčení

28.6. – Ukončení 2. pololetí

29.-30.6. – Hlavní prázdniny

Červenec

1.7.-31.7. – Hlavní prázdniny

Srpen

1.8.-31.8. – Hlavní prázdniny

Opravné zkoušky