Září

1.9. – Zahájení školního roku

7.9. – Opravné písemné závěrečné zkoušky

8.9. – Třídní schůzky 1. ročníků

8.9.-10.9. – Opravné praktické závěrečné zkoušky

21.9. – Opravné ústní závěrečné zkoušky

Opravné maturitní zkoušky – dle organizačního zabezpečení

Říjen

27.10.-29.10. – Podzimní prázdniny

Akce Darkovičky – 2. ročníky

Listopad

10.11. – Třídní schůzky

16.11. – Den řemesel

Prosinec

3.12.-4.12. – Student a Job

23.12.-31.12. – Vánoční prázdniny

Leden

1.1.- 2.1. – Vánoční prázdniny

19.1. – Den otevřených dveří

26.1. – Ukončení klasifikace

31.1. – Vydávání vysvědčení 1. pololetí

31.1. – Ukončení 1. pololetí

Únor

4.2. – Pololetní prázdniny

28.2. – Jarní prázdniny

Březen

1.3.-6.3. – Jarní prázdniny

lyžařský kurz

Duben

MZ – Písemná práce z Českého jazyka a literatury

12.4. – Třídní schůzky

14.4. – Velikonoční prázdniny

25.4. – Ukončení klasifikace maturitních ročníků

praktická maturitní zkouška

Květen

MZ – didaktické testy, písemné práce – viz. harmonogram MŠMT

MZ – studijní volno – viz. harmonogram MŠMT

MZ – ústní zkoušky + obhajoby maturitních prací – viz. harmonogram MŠMT

27.5. – Ukončení klasifikace končících ročníků (před ZZ)

Akce – Po stopách osvobození Ostravy – 1. ročníky

Červen

sportovní kurz

1.6.-3.6. – Praktická závěrečná zkouška

7.6. – Písemná závěrečná zkouška

15.6.-17.6. – Ústní závěrečná zkouška

24.6. – Ukončení klasifikace

30.6. – Vydávání vysvědčení

30.6. – Ukončení 2. pololetí

Červenec

1.7.-31.7. – Hlavní prázdniny

Srpen

1.8.-31.8. – Hlavní prázdniny

26.8. a 29.8. – Opravné zkoušky