a) Poradenské motivační programy pro mladistvé

Poradenský motivační program je určen pro mladistvé uchazeče o zaměstnání.

Cílem programu je formou pohovorů, nácviku pracovních a sociálních dovedností, přednášek, besed, exkurzí a praktických činností směřovat účastníky poradenské činnosti k zájmu o další vhodnou profesní přípravu.

Poradenský program probíhá formou denní docházky po dobu 8 týdnů v celkovém rozsahu 160 hodin.

Program je financován z veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy z oblasti prevence kriminality.

Kontakt na podrobnější informace: p. Šoborová Pavlína, tel.: 596 965 166, mail:soborova@soustav-ostrava.cz