a) Poradenské motivační programy pro mladistvé

Poradenský motivační program je určen pro mladistvé uchazeče o zaměstnání.

Cílem programu je formou pohovorů, nácviku pracovních a sociálních dovedností, přednášek, besed, exkurzí a praktických činností směřovat účastníky poradenské činnosti k zájmu o další vhodnou profesní přípravu.

Poradenský program probíhá formou denní docházky po dobu 8 týdnů v celkovém rozsahu 160 hodin.

Program je financován z veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy z oblasti prevence kriminality.

b) Poradenské motivační programy

  • se zaměřením na řemesla
  • zaměřením na služby

Kurzy jsou koncipovány jako poradenské k usnadnění orientace při výběru zaměstnání, případně rekvalifikace.

Celkový rozsah výuky: 137 hodin

Teoretická část: 35 hodin

Zahrnuje obecný úvod (ÚP), odborný úvod k jednotlivým nabízeným profesím, video ukázky z praxe, motivační pohovory (včetně psychotestů a bilančních pohovorů v předposledním teoretickém bloku pro vybrané uchazeče.

Praktická část: (jednotlivé profesní bloky) 112 hodin

Rozsah a náplň praktické části motivačního kurzu je upravována individuálně, dle zájmu a schopností jednotlivých uchazečů (mladiství, ZPS) v těchto profesích:

  • Malířské, natěračské práce
  • Truhlářské, tesařské práce
  • Zámečnické práce
  • Instalatérské práce
  • Zednické, obkladačské práce
  • Montér suchých staveb, klempířské práce
  • Ošetřovatelská služba, úklidové služby
  • Stravovací služby, cukrářská výroba, pekařské práce

Kontakt na podrobnější informace: p. Šoborová Pavlína, tel.: 596 965 166, mail:soborova@soustav-ostrava.cz