VÝSLEDKY 2. KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Žáci přijatí ke studiu, dle registračních čísel uvedených v tabulkách jednotlivých oborů.

Maturitní obory

Učební obory

UPOZORNĚNÍ

Povinností uchazečů je seznámit se s výsledky příjímacího řízení.

Uchazeči přijatí do učebních oborů a do 4- letého maturitního oboru Technik CNC dřevoobráběcích strojů jsou povinni do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 4.6.2018, doručit škole ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Uchazeči přijatí do nástavbového studia, zápisový lístek nedokládají. V případě, že jsou v posledním ročníku učebního oboru, ihned po ukončení, doručí škole VÝUČNÍ LIST A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, jednotná kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů o vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové obory – 2.kolo

Kritéria přijímacího řízení pro obor Technik CNC dřevoobráběcích strojů – 2.kolo


VÝSLEDKY 1.KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – MATURITNÍ OBORY:

Žáci přijatí ke studiu, dle registračních čísel uvedených v tabulkách jednotlivých oborů.

Nástavbové studium

Technik CNC dřevoobráběcích strojů

 

UPOZORNĚNÍ

Povinností uchazečů je seznámit se s výsledky příjímacího řízení.

Uchazeči přijatí do 4- letého maturitního oboru Technik CNC dřevoobráběcích strojů jsou povinni do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 15.5.2018, doručit škole ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Uchazeči přijatí do nástavbového studia, zápisový lístek nedokládají. V případě, že jsou v posledním ročníku učebního oboru, ihned po ukončení, doručí škole VÝUČNÍ LIST A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE.


VÝSLEDKY 1.KOLA PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY:

Žáci přijatí ke studiu, dle registračních čísel uvedených v tabulkách jednotlivých oborů.

instalatér

malíř

malířské práce

montér suchých staveb

obkladač

stavební výroba

tesař

truhlář

truhlářské práce

zámečnické práce

zedník

zednické práce

 

UPOZORNĚNÍ

Povinností uchazečů je seznámit se s výsledky příjímacího řízení.

Uchazeči přijatí do učebních oborů jsou povinni do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 9.5.2018, doručit škole ZÁPISOVÝ LÍSTEK.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 učební obory

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové studium pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení oboru Technik dřevoobráběcích CNC strojů pro školní rok 2018/2019

Termíny pro konání přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019


Přihláška ke vzdělávávní

Studium na střední škole

Nástavbové studium


Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání – zdravotní omezení

Sdělení pro praktické lékaře pro děti a dorost