Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace

Přijímací řízení

 

Termín pro podání přihlášky

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2022/2023 je stanoven na 01. 03. 2022. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (viz níže) s podacím razítkem nejpozději ze dne 01. 03. 2022 nebo podejte osobně na studijní oddělení školy:       U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh.                                                            Pracovní doba studijního oddělení je 7:00 – 15:00 hod.

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky v oborech s kódovým označením“ L „  v 1. kole přijímacího řízení proběhnou ve dnech 12. 04. 2022 a 13. 04. 2022 (změna termínů vyhrazena). Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 10. 05. 2022 a 11. 05. 2022. Pozvánka k přijímací zkoušce, kterou v systému vystavuje CERMAT a další informace o konání přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky, tj. do 29. 03. 2022, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

Dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

 • 36-67-E/02      Stavební práce                                   24

Tříleté obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

 • 36-52-H/01     Instalatér                                            24       
 • 39-41-H/01     Malíř                                                  12
 • 36-66-H/01     Montér suchých staveb                      12       
 • 36-64-H/01     Tesař                                                  12
 • 33-56-H/01     Truhlář                                               48                   
 • 36-67-H/01     Zedník                                                 36       
 • 36-67-H/01     Obkladač                                            12         

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – denní forma

 •  23-51-E/01    Zámečnické práce ve stavebnictví      14       
 •  33-56-E/01    Truhlářské práce                                 14       
 •  36-57-E/01    Malířské práce                                   14
 •  36-67-E/01    Zednické práce                                   14       

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou – denní forma

 • 33-41-L/01     Technik CNC dřevoobráběcích strojů             20 žáků

Dvouletá maturitní nástavba ukončená maturitní zkouškou – denní forma

 • 33-42-L/51   Nábytkářská a dřevařská výroba          15
 • 36-44-L/51   Stavební provoz                                    15

————————————————————————————————————

Jednoleté denní zkrácené studium pro žáky již vyučené v oboru 36-67-H/01 Zedník, Obkladač nebo absolventy maturitního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví

 •  36-67-H/02   Kamnář                                               10

Jednoleté denní zkrácené studium pro žáky již vyučené v oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo absolventy maturitních oborů 39-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení a    36-45-M/01 Technické zařízení budov

 • 36-52-H/02   Mechanik plynových zařízení             10

Jednoleté denní zkrácené studium pro žáky již vyučené v oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo absolventy maturitních oborů 39-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení a    36-45-M/01 Technické zařízení budov

 • 36-58-H/01   Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení                                        10

                                                               Přihláška ke vzdělávávní

Studium na střední škole

Nástavbové studium


Sdělení pro praktické lékaře pro děti a dorost