Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


 

Vážení uchazeči, vážení rodiče, níže uvádíme odkaz na stránky, kde můžete získat základní aktuální informace o novém přihlašování k přijímacím zkouškám.
Další podrobnosti a aktuální novinky budeme aktualizovat, jakmile je dostaneme od MŠMT.
Přijímací zkoušky 2024

Lékařské posudky:

Obory ukončené maturitní zkouškou – čtyřletá denní forma

Obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Dvouletá denní forma

Tříletá denní forma

Tříletá denní forma pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem – zkrácené studium

Jednoletá denní forma