2. kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, jednotná kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů o vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení


Zkrácená forma studia


Informace k přijímacímu řízení


Přihláška ke vzdělávávní

Studium na střední škole

Nástavbové studium


Sdělení pro praktické lékaře pro děti a dorost