Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Příspěvková organizace

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024Informace pro uchazeče o studium

Obory vzdělání ukončené výučním listem

Tříleté obory, dvouletý obor, zkrácené studium

Odevzdání přihlášky                                                                             do 1. 3. 2023

Přijímací zkouška pro učební obory H, E, SVP E se                       NEKONÁ.

Možnost nahlédnutí do spisu dle §38 odst. 1 správního řádu       21. 4. 2023

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení                                               22. 4. 2023***

***Přijatí uchazeči odevzdají na školu do 10 pracovních dnů     ZÁPISOVÝ LÍSTEK    

nejpozději (09. 05. 2023), pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

      Kritéria přijímacího řízení pro učební obory H, E(ke stažení)    

      Kritéria přijímacího řízení pro učební obory E pro žáky se SVP(ke stažení)

      Formulářeposudky zdravotní způsobilosti H, E, SVP E(ke stažení – instalatér, kamnář, malíř, mechanik plyn., montér such. st., montér vo. kanal., obkladač, stavební práce, tesař, truhlář, zedník, SVP – malířské práce, strojírenské práce, truhlářské práce, zednické práce)

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Čtyřleté studium, nástavbové studium

Odevzdání přihlášky                                                                         do 1. 3. 2023

  1. termín jednotné přijímací zkoušky                                       13. 4. 2023
  2. termín jednotné přijímací zkoušky                                       14. 4. 2023

Náhradní termín přijímací zkoušky                                                10. 5. a 11. 5. 2023

Možnost nahlédnutí do spisu dle §38 odst. 1 správního řádu  28. 4. 2023

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení                                          28. 4. 2023***

***Přijatí uchazeči odevzdají na školu do 10 pracovních dnů     ZÁPISOVÝ LÍSTEK   

nejpozději (16. 05. 2023), pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

      Kritéria přijímacího řízení maturitního oboru – Technik CNC(ke stažení)

      Kritéria přijímacího řízení maturitní nástavba – SP/DNV(ke stažení)

     Tabulka přepočtu průměru na body (ke stažení)

      Formulářposudek zdravotní způsobilosti – Technik CNC(ke stažení)

Přihláška ke vzdělávání

Studium na střední škole

Nástavbové studium

 Posudky zdravotní způsobilosti pro obory H,E (ke stažení- instalatér, kamnář, malíř, mechanik plyn., montér such. st., montér vo. kanal., obkladač, stavební práce, tesař, truhlář, zedník )

 Posudky zdravotní způsobilosti pro učební obory pro žáky s SVP (ke stažení- malířské práce, strojírenské práce, truhlářské práce, zednické práce )

Posudky zdravotní způsobilosti maturitního oboru – L (ke stažení)