3.kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, jednotná kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů o vzdělávání pro 3. kolo přijímacího řízení.


2.kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, jednotná kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů o vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení.


Přijímací řízení na 2019-2020 – příkaz ředitele školy

Informace – Přijímací řízení 

Kritéria přijímacího řízení – 4leté maturitní studium – Technik CNC dřevoobráběcích strojů

Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení – učební obory


Přihláška ke vzdělávávní

Studium na střední škole

Nástavbové studium


Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání – zdravotní omezení

Sdělení pro praktické lékaře pro děti a dorost