Video – kamnář

Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-045-H Kamnář montér topidel

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Termíny rekvalifikačních kurzů II. pol. 2023

300 hodin + profesní zkouška

Truhlář – nábytkář, stavební truhlář,  kurz 49 dnů +8 dnů zkouška

14.8.2023 – 1.11.2023

11.9.2023  – 30.11.2023

2.10.2023  –  20.12.2023

30.10.2023 – 25.1.2024

27.11.2023  –  21.2.2024

18.12.2023  –  13.3.2024

Zedník,  kurz 49 dnů +4 dnů zkouška

14.8.2023 –  26.10.2023

11.9.2023  – 24.11.2023

2.10.2023  – 14.12.2023

30.10.2023 – 19.1.2024

27.11.2023  –  15.2.2024

18.12.2023  –  7.3.2024

Montér suchých staveb,malíř, zámečník + ostatní obory,  kurz 49 dnů +2 dnů zkouška

14.8.2023 – 24.10.2023

11.9.2023  –  22.11.2023

2.10.2023  –  12.12.2023

30.10.2023 –  17.1.2024

27.11.2023  –   13.2.2024

18.12.2023  –   5.3.2024

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz