Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 600 hodin, 480 hodin, 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-116-H Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
 • 36-125-H Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel
 • 36-115-H Kamnář stavitel krbů

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Pro účely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k naplnění požadavků §10d zákona (viz metodický pokyn MPO č.1/2014 >>zde), realizujeme zkoušky k získání profesních kvalifikací:
36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu
36-147-H Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Bližší informace ke zkoušce těchto uvedených kvalifikací >>zde ,  příhláška ke zkoušce zde.
Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:
a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
c) živnostenského oprávnění pro kamnářství

Případné další informace ke zkouškám poskytne

Marie Malcharová, malcharova@soustav-ostrava.cz, tel. 597 494 183, 739 345 763,

Termíny rekvalifikačních kurzů II. pol. 2022

Kurzy vysoutěžené 300 hod + PZk

PK – Truhlář – nábytkář kurz 49 dnů +8 dnů zkouška
15.8.2022 – 3.11.2022
12.9.2022 – 5.12.2022
3.10.2022 – 22.12.2022
31.10.2022 – 26.1.2023
28.11.2022 – 21.2.2023
19.12.2022 – 14.3.2023

PK Zedník – kurz 49 dnů + 4 dny zkouška
15.8.2022 – 27.10.2022
12.9.2022 – 29.11.2022
3.10.2022 – 16.12.2022
31.10.2022 – 20.1.2023
28.11.2022 – 15.2.2023
19.12.2021 – 8.3.2023

PK Montér suchých staveb- kurz 49 dnů +2dny zkouška
Malíř
Zámečník
15.8.2022 – 25.10.2022
12.9.2022 – 25.11.2022
3.10.2022 – 14.12.2022
31.10.2022 – 18.1.2023
28.11.2022 – 13.2.2023
19.12.2022 – 6.3.2023

 

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz