Video – kamnář

Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-045-H Kamnář montér topidel

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Termíny rekvalifikačních kurzů II. pol. 2024

300 hodin + PZk

Truhlář – nábytkář, stavební truhlář,  kurz 49 dnů +8 dnů zkouška

Stavební tuhlář

12.8.2024 30.10.2024
9.9.2024 27.11.2024
30.9.2024 18.12.2024
25.10.2024 24.1.2025
25.11.2024 21.2.2025
16.12.2024 17.3.2025

Zedník,  kurz 49 dnů +4 dnů zkouška

12.8.2024 23.10.2024
9.9.2024 21.11.2024
7.10.2024 19.12.2024
25.10.2024 20.1.2025
16.12.2024 11.3.2025 

Montér suchých staveb,malíř, zámečník,tesař, montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace –  kurz 49 dnů +2 dnů zkouška

12.8.2024 23.10.2024
9.9.2024 19.11.2024
7.10.2024 17.12.2024
25.10.2024 16.1.2025
25.11.2024 13.2.2025 
16.12.2024 7.3.2025 

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz