Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 600 hodin, 480 hodin, 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-116-H Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
 • 36-125-H Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel
 • 36-115-H Kamnář stavitel krbů

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Pro účely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, k naplnění požadavků §10d zákona (viz metodický pokyn MPO č.1/2014 >>zde), realizujeme zkoušky k získání profesních kvalifikací:
36-117-H Kamnář montér kamen na biomasu
36-147-H Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
Bližší informace ke zkoušce těchto uvedených kvalifikací >>zde ,  příhláška ke zkoušce zde.
Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:
a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
c) živnostenského oprávnění pro kamnářství

Případné další informace ke zkouškám poskytne

Marie Malcharová, malcharova@soustav-ostrava.cz, tel. 597 494 183, 739 345 763,

Termíny rekvalifikačních kurzů  I. pol. 2021 (300hodin + PZK)

21.6.2021  –    24.9.2021 ( vč. 3. týdnu stud. volna – prázdninové přerušení

Termíny rekvalifikačních kurzů  II. pol. 2021 (300hodin + PZK)

9.8.2021 – 22.10.2021

6.9.2021 – 23.11.2021

4.10.2021 – 17.12.2021

1.11.2021 – 21.1.2022 (včetně 5 dnů studijního volna – prázdninové přerušení)

29.11.2021 – 17.2.2022 (včetně 5 dnů studijního volna – prázdninové přerušení)

13.12.2021 – 3.3.2022 (včetně 5 dnů studijního volna – prázdninové přerušení)

Kontakt na podrobnější informace: p. Šoborová, tel.: 596 965 166, email: soborova@soustav-ostrava.cz

ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006
________________________________________
Celostátně platné Osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete získat i v oborech, pro které nemáte žádný „papír“ (výuční list, maturitní vysvědčení, rekvalifikační kurz) avšak máte dostatečné znalosti, dovednosti a praktické zkušenosti. Stačí uspět při zkoušce z tzv. profesní kvalifikace.
Podle zákona č.179/2006 nabízí naše škola možnost složení zkoušky před autorizovanou osobou k uznání profesní kvalifikace v těchto oborech:

 • 23-003-H     Zámečník
 • 23-007-E     Dělník ve strojírenské výrobě
 • 23-024-H     Broušení kovových materiálů
 • 23-025-H     Vrtání kovových materiálů
 • 33-001-H     Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H     Stavební truhlář
 • 33-034-H     Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H      Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H      Topenář
 • 36-005-H      Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H     Zedník
 • 36-021-H      Montér suchých staveb
 • 36-022-H      Zhotovitel zateplovacích systémů
 • 36-051-H      Tesař
 • 36-056-H     Montér zdících systémů
 • 36-057-H     Omítkář
 • 36-059-H     Stavební zámečník
 • 36-066-H     Montér suchých stěn a stropních podhledů
 • 36-073-H     Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb
 • 39-001-H      Malíř
 • 39-002-H     Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H     Tapetář

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz