Video – kamnář

Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-045-H Kamnář montér topidel

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Termíny rekvalifikačních kurzů II. pol. 2022

Kurzy vysoutěžené 300 hod + PZk

PK – Truhlář – nábytkář kurz 49 dnů +8 dnů zkouška
16.1.2023 – 31.3.2023
13.2.2023 – 5.5.2023
13.3.2023 – 5.6.2023
11.4.2023 – 30.6.2023
9.5.2023 – 28.8.2023 (vč. 4. týdnu stud. volna – prázdninové přerušení)
5.6.2023 – 22.9.2023 (vč. 4. týdnu stud. volna – prázdninové přerušení)
26.6.2023 – 16.10.2023 (vč. 4. týdnu stud. volna – prázdninové přerušení)

PK Zedník – kurz 49 dnů + 4 dny zkouška
16.1.2023 – 29.3.2023
13.2.2023 – 28.4.2023
13.3.2023 – 30.5.2023
11.4.2023 – 26.6.2023
2.5.2023 – 18.7.2023 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se se vz. zařízením)
5.6.2023 – 21.8.2023 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se se vz. zařízením)
26.6.2023 – 11.9.2023 

PK Montér suchých staveb- kurz 49 dnů +2dny zkouška
Malíř
Zámečník
16.1.2023 – 27.3.2023
13.2.2023 – 26.4.2023
13.3.2023 – 26.5.2023
11.4.2023 – 22.6.2023
2.5.2023 – 14.7.2023 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se se vz. zařízením)
5.6.2022 – 17.8.2023 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se se vz. zařízením)
26.6.2023 – 7.9.2023

 

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz