Video – kamnář

Rekvalifikační kurzy jsou organizovány podle požadavků profesních kvalifikací nebo upravených osnov učebních oborů, které jsou současně vyučovány na SŠ v řádném denním studiu pro žáky.

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost pro zvolený obor

Organizace kurzu:

Denní docházka v celkovém rozsahu 300 hodin nebo 200 hodin praktické a teoretické přípravy, mimo zkoušek podle typu kurzu, zvoleného oboru, znalostí a dovedností účastníka
Rekvalifikační kurzy k získání profesní kvalifikace v oborech

 • 23-003-H Zámečník
 • 23-007-E Dělník ve strojírenské výrobě
 • 33-001-H Truhlář-nábytkář
 • 33-002-H Stavební truhlář
 • 33-034-H Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
 • 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • 36-004-H Topenář
 • 36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • 36-020-H Zedník
 • 36-021-H Montér suchých staveb
 • 36-051-H Tesař
 • 36-059-H Stavební zámečník
 • 39-001-H Malíř
 • 39-002-H Lakýrník a natěrač
 • 39-003-H Tapetář
 • 36-045-H Kamnář montér topidel

Výstupní doklad: osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností na základě zkoušky před tzv. zástupcem autorizované osoby. Bližší informace o těchto zkouškách (viz dále ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006 )

Termíny rekvalifikačních kurzů I. pol. 2024

300 hodin + profesní zkouška

Truhlář – nábytkář, stavební truhlář,  kurz 49 dnů +8 dnů zkouška

Stavební tuhlář

2.1.2024 20.3.2024
15.1.2024 4.4.2024
29.1.2024 18.4.2024
12.2.2024 3.5.2024
11.3.2024 3.6.2024
8.4.2024 27.6.2024
22.4.2024 12.7.2024
6.5.2024 22.8.2024 (vč. 4. týdnů stud. volna – prázdninové přerušení)
3.6.2024 18.9.2024 (vč. 4. týdnů stud. volna – prázdninové přerušení)
1.7.2024 16.10.2024 vč. 4. týdnů stud. volna – prázdninové přerušení)

Zedník,  kurz 49 dnů +4 dnů zkouška

15.1.2024 27.3.2024
12.2.2024 26.4.2024
11.3.2024 28.5.2024
8.4.2024 21.6.2024
22.4.2024 8.7.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
6.5.2024 19.7.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
3.6.2024 15.8.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
1.7.2024 12.9.2024

 

Montér suchých staveb,malíř, zámečník,tesař, montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace –  kurz 49 dnů +2 dnů zkouška

15.1.2024 25.3.2024
12.2.2024 24.4.2024
11.3.2024 24.5.2024
8.4.2024 20.6.2024
22.4.2024 3.7.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
6.5.2024 17.7.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
3.6.2024 13.8.2024 (před začátkem kurzu nutno konzultovat se vz. zařízením)
1.7.2024 10.9.2024

 

Zkoušky jsou zpoplatněné. Důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz/.

Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz