O z n á m e n í   o uložení písemnosti

Správnímu orgánu se nepodařilo zajistit doručení písemnosti na adresu, kterou účastník správního řízení uvedl.

Marie Klempárová

poslední známá (udaná) doručovací adresa: Technická 468/15, 711 00 Ostrava

Obsah zásilky:

Vyloučení ze studia – Marek Klempár

Uvedený adresát si zásilku může převzít na studijním oddělení do 7.4.2020.

Pokud tak neučiní, bude zásilka tímto datem považována za doručenou.

Výzva k vyzvednutí byla zveřejněna: 23.3.2020

Bude odstraněna: 7.4.2020