Doporučujeme k seznámení rodičům i žákům. Součástí školního řádu je i klasifikační řád školy.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

MATURITNÍ OBOR

UČEBNÍ OBORY – 3leté

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

UČEBNÍ OBORY – 2leté

NÁSTAVBOVÉ OBORY


Revidované ŠVP s platností od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem

MATURITNÍ OBOR

UČEBNÍ OBORY – 3leté

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

UČEBNÍ OBORY – 2leté

NÁSTAVBOVÉ OBORY