Hlavní činnost

Doplňková činnost

Řízené školou
2015 Nástup 2015
2014 Nástup 2014
1999 – 2013 Prevence kriminality
2009 Poradenské motivační programy  (grant)
2009 Zítra do zaměstnání
2006 – 2008 Rekvalifikace – svářečské kurzy
2006 – 2008 Motivace, adaptace, kvalifikace
2000 PHARE
1998 – 1999 PALMIF
Partnerské
2009 – 2013 UNIV 2
2005 – 2008 UNIV