Hlavní činnost

Projekty řízené školou
2015 Revitalizace dílen
2015 Modernizace učeben technických předmětů
2012 – 2014 Elektronická škola
Výukové materiály
2008 – 2011 Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech

 

Partnerské projekty
2017 Gramotnosti CRPR o.p.s.
Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s.
2015 Přírodovědné laboratoře a učebny ve středních odborných školách
2015 Výuka sanací betonových konstrukcí v SRN
2014 – 2015 Vytvoření vlastního střediska praxe MSDK ..
2014 – 2015 Pedagog a tablety …
2014 – 2015 Instalatér
2012 – 2013 Projektování domů
2011 – 2013 Stavebnictví
2009 – 2012 Spolupráce – Klastry
2009 – 2012 Rozvoj profes. vzděláván
2009 – 2012 Popularizace
2009 – 2011 Leonardo
2006 – 2010 CNC

 

Doplňková činnost

Řízené školou
2015 Nástup 2015
2014 Nástup 2014
1999 – 2013 Prevence kriminality
2009 Poradenské motivační programy  (grant)
2009 Zítra do zaměstnání
2006 – 2008 Rekvalifikace – svářečské kurzy
2006 – 2008 Motivace, adaptace, kvalifikace
2000 PHARE
1998 – 1999 PALMIF

 

Partnerské
2009 – 2013 UNIV 2
2005 – 2008 UNIV