Žáci naší školy se mohou stravovat ve smluvní školní jídelně Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Registrace

 • spsch.eu – jídelna – registrace nového strávníka
 • vyplnit co nejdříve
 • obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail o postupu, jak zřídit inkaso

Platba obědů

 • cena 37,- Kč / oběd
 • cena 40,-Kč / bezlepkový oběd
 • bezhotovostně inkasem k 15. dni v měsíci (inkaso na září již 15. srpna → zřídit nejlépe ihned)
 • platba se použije na jako záloha na následující měsíc
 • o odhlášené obědy se snižuje záloha na následující měsíc
 • částka může být navýšena o dluh za čerpání neoprávněné stravy

Odhlášky

 • nutno provádět včas a řádně (stravný den předem do 13:00), hrozí riziko propadnutí oběda
 • v případě neodhlášení obědů a nepřítomnosti žáka ve škole dochází k čerpání neoprávněné stravy (doplatek 61,13Kč/oběd), 1. den neplánované absence se za čerpání neoprávněné stravy nepovažuje

Stravovací karty

 • aktivace ISIC karty nebo ODISKY, případně vyzvednutí čipové karty (1. je zdarma) na podatelně SPŠCH
 • v případě zapomenutí karty strávník vyzvedne před obědem náhradní stravenku u paní kuchařky ve školní jídelně

Aplikace iStravné

 • změny stravy, přehled plateb a sledování výdeje na strava.cz
 • informace o vyzvednutí stravy není 100% (chyba snímače, špatně přiložená karta, …)
 • přihlašovací údaje jsou zasílány na e-mail strávníka po zpracování přihlášky

Kontakty

 • Ing. Lucie Urbaniecová, referentka ekonomického úseku (kancelář C13)
 • jidelna@spsch.eu, spsch.eu/jidelna
 • 556 307 433, 739 322 160