Podporované obory vzdělání

kategorie A
a) 39-41-H/01 Malíř a lakýrník;
b) 36-66-H/01 Montér suchých staveb;
c) 36-64-H/01 Tesař;
d) 36-67-H/01 Zedník;

kategorie B
e) 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Podmínky vyplácení stipendií určuje stipendijní řád.