Středisko dalšího vzdělávání

Zajišťuje v rámci své doplňkové činnosti vzdělávání dospělých i mladistvých ve spolupráci s firmami, úřady práce, magistrátem města Ostravy i jednotlivci. Vzdělávací zařízení při Střední škole stavební a dřevozpracující (SŠ) pracuje od roku 1990. K podstatnému rozšíření činnosti došlo v roce 1998, kdy za finanční spoluúčasti Úřadu práce Ostrava, Magistrátu města Ostravy a SŠ bylo vybudováno tzv. Centrum pracovní rehabilitace /CPR/ v Ostravě – Třebovicích.

Většina aktivit je uskutečňována formou pobytu v samostatném středisku, zřízeném za účelem realizace především těchto nebo podobných aktivit určených pro nezaměstnané, ev. pro lidi s neukončenou nebo nevhodnou kvalifikací. Jedná se o samostatný objekt s dřevoobráběcí, kovoobráběcí, malířskou, zednickou a textilní dílnou. Výuka se zaměřuje především na motivační a rekvalifikační kurzy ve stavebních a dřevozpracujících oborech.
Vzdělávací středisko je součástí školy a úzce spolupracuje s úseky teoretického a praktického vyučování pro žáky. To garantuje nejen kvalitu výuky, ale umožňuje i rozšíření nabídky o obory, které nejsou v organizačních a technických možnostech vzdělávacího zařízení /např. tesař, klempíř/.

Centrum pracovní rehabilitace

5. května 5472, Ostrava Třebovice

mapa – zde

Kontakty

Pavlína Šoborová
vedoucí úseku služeb tel: 596 965 166 , soborova@soustav-ostrava.cz

Marie Malcharová
vedoucí referent vzdělávání tel: 597 494 183,  malcharova@soustav-ostrava.cz

Martin Dostál                     IOV     tel: 596 965 166

Celoživotní vzdělávání

VÝUČNÍ LIST

Chcete získat výuční list v oblasti stavebnictví nebo zpracování dřeva ?

Nabízíme získání vyučení v oborech:

  • zedník
  • montér suchých staveb
  • malíř
  • truhlář
  • tesař
  • instalatér
  • kamnář

Jak na to?

Varianta A:

ZKOUŠKY K UZNÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA Č.179/2006

Výuční list lze získat po složení závěrečných zkoušek, ke kterým se lze přihlásit po předložení Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Podle zákona č.179/2006 nabízí naše škola možnost složení zkoušky před autorizovanou osobou k uznání profesní kvalifikace a následně požádat o složení závěrečné zkoušky v těchto oborech:

o složení ZZ v oboru Zedník (kód: 36-67-H/01) lze požádat při předložení Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

36-020-H Zedník nebo Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-057-H Omítkář spolu s Osvědčením o získání profesní kvalifikace 36-056-H Montér zdících systémů

o složení ZZ v oboru Montér suchých staveb (kód: 36-66-H/01) lze požádat při předložení tohoto Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

36-021-H Montér suchých staveb

o složení ZZ v oboru Malíř a lakýrník (39-41-H/01)  lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání profesní kvalifikace

39-001-H Malíř                                                                                                                                                                                                      39-002-H Lakýrník a natěrač                                                                                                                                                                              39-003-H Tapetář

o složení ZZ v oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01) lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

33-002-H Stavební truhlář
33-001-H Truhlář-nábytkář

o složení ZZ v oboru Tesař (kód: 36-64-H/01) lze požádat při předložení tohoto Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

36-051-H Tesař

o složení ZZ v oboru Instalatér (36-52-H/01) lze požádat při předložení těchto Osvědčení o získání profesní kvalifikace

36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
36-004-H Topenář
36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

o složení ZZ v oboru Kamnář (36-67-H/02) lze požádat při předložení tohoto Osvědčení o získání profesní kvalifikace

36-045-H Kamnář montér topidel

Cena kurzu včetně závěrečné učňovské zkoušky dle délky a typu kurzu

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání naleznete v hodnotících standardech na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz/   .
Bližší informace poskytne a dotazy Vám zodpoví Pavlína Šoborová, tel: 596 965 166, soborova@soustav-ostrava.cz
Závěrečné zkoušky k získání výučního listu nejsou pro účastníky zpoplatněné.  Jednotlivé zkoušky z profesních kvalifikací a případné přípravné kurzy však úhradě podléhají!

Varianta B:

FORMOU UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ A VYKONÁNÍ ROZDÍLOVÝCH ZKOUŠEK DLE  ZÁKONA Č.561/2004 (ŠKOLSKÝ ZÁKON)

Termíny dle domluvy.

Bližší informace: 
Pavlína Šoborová, tel: 596 965 166-67, soborova@soustav-ostrava.cz
Marie Malcharová, tel. 597 494 183, malcharova@soustav-ostrava.cz