Ve dnech 2. a 6. září na naší škole proběhly Adaptační dny 1. ročníků. Žáci se na školním hřišti sešli nejen se svými třídními učiteli, ale také s učiteli, kteří v jejich třídách učí a se členy Školního poradenského pracoviště.

Byl pro ně nachystán program v podobě rozmanitých aktivit. Při nich měli možnost se dozvědět něco o ostatních, něco o sobě prozradit a v neposlední řádě při většině aktivit museli spolupracovat.

Adaptační dny proběhly v pohodové atmosféře, žáci se maximálně zapojili a všichni zúčastnění prožili fajn dopoledne, kdy pozitivnímu zážitku nahrálo i povedené počasí.