Ve dnech 20. 10. a 9. 11. se žáci většiny 1. ročníků (TNC, TRB, I, TRA, TRAP, TMON, MO, Z) ve čtyřech blocích zúčastnili besedy na téma Kyberkriminalita – sociální sítě, uskutečněné v rámci projektu E-Bezpečí pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

Pod vedením zkušeného lektora se žáci dozvěděli základní fakta o bezpečném užívání sociálních sítí, o zabezpečení svých účtů, seznámili se s pojmy jako kybergroomer, kyberstalking, kyberšikana apod. Měli možnost zjistit, které jejich chování je ještě v pořádku, a které už může být charakterizováno jako přestupek či trestný čin.

Besedy měly pozitivní ohlas, žáci byli do programu aktivně zapojeni.