Ve dnech od 5. 5. 2022 do 12. 5. 2022 probíhaly na naší škole besedy s Městskou policií Ostrava. Besedy proběhly ve všech druhých ročnících a třídě TNC3.

Téma, Právní vědomí pro středoškoláky, bylo pro žáky zajímavé a velmi často i poučné. Žákům byly předány informace o skutkových podstatách některých trestných činů a přestupků, o jejich následcích a dopadech. Vše bylo vysvětlováno na konkrétních příkladech z praxe.

Žáci byli do besedy aktivně zapojeni a strážníci odpovídali na mnohé dotazy.

Za besedy děkujeme!