Ve dnech 11. října – 13. října 2022 se uskutečnil ve školícím centru RAKO v Horní Bříze workshop učitelů odborného výcviku k seznámení se systémem hodnotícího standardu soutěží EuroSkills. Akce byla uspořádaná ve spolupráci Cechu obkladačů ČR a fy Lasselsberger RAKO. Mistři pracovali v šesti dvojicích a měli během 2 dnů provést montáž zadaného úkolu. Druhý den následovala exkurze závodu Horní Bříza. Workshop vedl Martin Lukeš a Tomáš Heřman, kterým děkujeme za vynikající organizaci. Výsledkem byla spokojenost na obou stranách, protože se účastníci workshopu přímo seznámili s vysokou náročností na přesnost provádění obkladačských prací. Za naší školu se zúčastnil Bc. Samek Petr