Ve dnech 23. a 24. 11. 2022 navštívilo vedení naší školy partnerskou školu v Košicích. Je to Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, která vyučuje podobným oborům jako ta naše.

Setkání v přátelském duchu proběhlo za účelem navázání na dlouholetou společnou minulost a vyvrcholilo podepsáním Smlouvy o partnerství a spolupráci. Ta bude probíhat na všech úrovních – vedení škol, pedagogičtí pracovníci a v neposlední řadě i žáci.

Na spolupráci se těší zaměstnanci a žáci naší školy.