Vážená paní, Vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat jménem vedení školy, na tradiční setkání bývalých zaměstnanců, které se uskuteční

8. listopadu 2023 od 12:00 hodin v prostorách střední školy stavební a dřevozpracující, U Studia 2654/33

v Ostravě-Zábřehu.

Závazné potvrzení účasti proveďte prosím úhradou poplatku za občerstvení, a to do 31. října 2023

Úhradu za občerstvení ve výši 160,-Kč je možné zaslat na účet školy:

 19-166354670287/0100 pod variabilním symbolem: 3577 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení), nebo uhradit v hotovosti na pokladně školy, v následujících pokladních hodinách:

Pondělí:   8:00 – 10:30 a 13:00 – 14:00

Středa:     8:00 – 10:30 a 13:00 – 14:00

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Lukáš Šubert