Projekt „Řemeslo má zlaté dno“ realizujeme ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami. Pro žáky je připraveno 18 interaktivních stanovišť, na kterých se prezentuje konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem. Pod odborným vedením si žáci v rámci soutěže ověří vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem. Žáci soutěží v šestičlenných družstvech. Na každé stanoviště mají vymezený časový limit – 8 minut. Úkol plní vybraný člen družstva za aktivní podpory spolužáků.