Ve dnech 21. dubna a 27. dubna se žáci všech  1.ročníků zúčastnili 10 km turistického pochodu Háj ve Slezsku – Hrabyně – Budišovice-Zátiší.  Žáci si během pochodu prohlédli exteriéry největšího památníku 2. světové války v České republice v Hrabyni.