Dne 8. 11. 2023 proběhl VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL.

Představilo se zde na  čtyřicet středních škol z Moravskoslezského kraje.
 Nad projektem převzal záštitu náměstek hejtmana kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pan Mgr. Stanislav Folwarczny.