Studium je určené pro již vyučené v oboru Instalatér 36-52-H/01 nebo absolventy maturitních oborů Mechanik instalačních zařízení 39-41-L/02 a Technické zařízení budov 36-45-M/01, jejichž věk nepřesáhl 26 let. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Počet přijímaných uchazečů: v každém školním roce – 10 žáků.

Délka a forma vzdělávání: 1 rok – denní prezenční studium.

Organizace výuky: 1 den v týdnu – teoretická výuka odborných předmětů , 4 dny v týdnu – odborný výcvik.

Způsob ukončení a certifikace:

Závěrečná učňovská zkouška: písemná, praktická, ústní

Vysvědčení o závěrečné zkoušce, Výuční list, Europass.

Obor zkráceného studia škola otevře a žáky přijme ke studiu pouze v případě, že se zcela naplní kapacita oboru v přijímacím řízení.