V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, jednotná kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů o vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory – 2. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro nástavbové obory – 2.kolo

Kritéria přijímacího řízení pro obor Technik CNC dřevoobráběcích strojů – 2.kolo