Dne 2. září proběhl na hřišti naší školy Adaptační den. Zúčastnilo se jej bezmála 200 žáků všech prvních ročníků, jejich třídní učitelé a učitelé odborného výcviku. Žákům byli také představeni členové Školního poradenského pracoviště.

Prosluněný den byl plný smíchu, zábavy, seznamování, poznávání a stmelování kolektivů. Žáci se zapojovali do připravených aktivit, dozvídali se informace o svých spolužácích, něco málo prozradili o sobě a také se spolu učili spolupracovat.

Věříme, že tento slunečný den dal vzniknout mnoha soudržným třídním kolektivům.