Ve dnech 12.10. a 22. 10. se žáci většiny 1. ročníků (TNC, TRB, I, SV, RAP, ZZAP, MO, Z) ve čtyřech blocích zúčastnili besedy na téma Kyberkriminalita – sociální sítě, uskutečněné v rámci projektu E-Bezpečí pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci se dozvěděli základní fakta o bezpečném užívání sociálních sítí, o zabezpečení svých účtů a také měli možnost zjistit, které jejich chování je ještě v pořádku, a které už může být charakterizováno jako přestupek či trestný čin. Besedy měly pozitivní ohlas, žáci byli do programu aktivně zapojeni.