Dne 4. 12. 2023 probíhaly na naší škole besedy s Městskou policií Ostrava. Besedy proběhly v části druhých ročníků. Pro další druhé ročníky je tato beseda připravena na 14. 12. 2023.
Téma, Právní vědomí pro středoškoláky, bylo pro žáky zajímavé a velmi často i poučné. Cílem bylo prohloubit u žáků právní vědomí užitečné pro všední život, seznámit je s důsledky protiprávního jednání a připravit žáky na rizikové situace, se kterými se mohou v životě setkat. Žáci byli do besedy aktivně zapojeni a strážnice odpovídaly na mnohé dotazy.


Zároveň dne 5. 12. 2023 proběhl vzdělávací program pro 3. ročník maturitního oboru s názvem Nebudu překvapen – Právní vědomí a základy sebeobrany pro SŠ. Teoretickou část měli kluci podobnou jako všechny druhé ročníky. V druhé části si studenti vyzkoušeli pod vedením zkušených lektorů základní prvky sebeobrany.


Za besedy děkujeme!