Dne 21. 11. 2022 se některé třídy 2. ročníku (TNC2, I2, TR2A) zúčastnily vzdělávacího programu na téma Duševní zdraví a 3. ročníky (TNC3, TR3A, TMNZ3, MO3) vzdělávacího programu na téma Prevence nádorů.

Žáci druhých ročníků se dozvěděli, co si mohou pod pojmem duševní zdraví představit. Žáci zjistili, jak zlepšit svůj spánek, co ovlivňuje naši činnost mozku, jak efektivně odpočívat. Uvědomili si, kolik hodin denně tráví na sociálních sítích, sledováním televize apod. Seznámili se s některými druhy relaxačních technik a prošli si 10 zásad psychohygieny.

Žáci třetích ročníků byli uvedeni do problému nejčastějších druhů nádorových onemocnění a jejich projevů. Dozvěděli se, jak mohou předcházet těmto onemocněním. Ukázali si, jak si mohou provádět samovyšetření a názorně si jej ukázali na přinesených modelech.

Samozřejmostí byl prostor pro dotazy, které školitelky zodpověděly.

Oba dva vzdělávací programy měly pozitivní ohlas a my za ně děkujeme Zdravotnímu ústavu Ostrava.