Dne 5. 4. 2024 se žáci, vybraní napříč všemi ročníky, zúčastnili Celostátní matematické soutěže, která se konala na Střední škole elektrotechnické v Ostravě.

Všichni žáci sbírali cenné zkušenosti, potýkali se s odlišnými typy úloh, než na které jsou zvyklí ve škole, a také s časovým omezením a počítáním pod tlakem.

Velmi úspěšnými byli dva naši žáci – Kryštof Damek (TMS1), který v celorepublikové konkurenci skončil na krásném 11. místě. a David Chvostek (TR3A), který obsadil dokonce 7. místo.

Chlapcům moc gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci naší školy.