Škola byla oceněna za vysokou úroveň praktické přípravy našich absolventů.