V pátek 3. 6. 2022 se zúčastnilo několik tříd naší školy (TRP1, TNC2, TMON1, TR1A, ZZAP1, MO1, SV1 a 2ZRA) společně se svými třídními učitelkami a učiteli v Dolní oblasti Vítkovic akce zvané „Den policie s majáčkem“.

Byl připraven bohatý program včetně ukázky výcviku služebních psů a koní nebo zákroků pořádkových a zásahových jednotek.

Děti a studenti plnili u stanovišť úkoly, odpovídali na otázky týkající se především integrovaného záchranného systému, tedy policie, záchranné služby, hasičů a armády. Ti všichni byli ve Vítkovicích přítomni společně se svým pestrým vozovým parkem. Žáci a studenti dokazovali svou zdatnost a své znalosti také v záchranářské oblasti a bezpečnosti silničního provozu.

Především studenti třídy TNC 2 zarputile plnili úkoly, po jejichž splnění na ně čekala odměna v podobě tašky plné propagačních předmětů, včetně zdařilé společenské hry s preventivní tematikou.

Také s ohledem na krásné slunečné počasí byla akce hojně navštívena snad všemi věkovými skupinami dětí a mládeže a všem se líbila.