Dne 29. 1. 2024 se žáci naší školy zúčastnili šestnáctého ročníku dovednostní soutěže ,, UČEŇ INSTALATÉR 2024‘‘

Jednalo se o porovnání znalostí a dovedností jednotlivců i družstev. Akci pořádal Cech topenářů a instalatérů České republiky z. s. ve spolupráci

se SŠ polytechnickou v Brně.

Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Naší žáci obsadili 5. místo.