V pondělí 16. října jsme s žáky maturitních ročníků navštívili polský Osvětim, největší koncentrační a vyhlazovací tábor za 2. světové války. Po příjezdu autobusem na místo jsme byli rozděleni na dvě skupiny a spolu s česky mluvícími průvodkyněmi jsme si prohlédli rozsáhlé expozice tábora Auschwitz I.

Kromě Osvětimi jsme navštívili i druhý tábor s názvem Birkenau (česky Březinka), který je součástí prohlídkového okruhu.

Exkurze v nás všech zanechala velmi emotivní zážitek.