Ve dnech 30. 5. 2018 a 5. 6. 2018 se první ročníky TR1B, MO1, TMON1, I1 a Z1 zúčastnily exkurze do 1. sluneční elektrárny v Ostravě – Plesné. Konaly se zde Dny otevřených dveří FVE v rámci evropského týdne udržitelného rozvoje. Žáci si prohlédli rodinný dům ing. R. Burkoviče v Ostravě – Plesné, vyslechli si přednášku o fungování solární elektrárny a dokonce se mohli projet v elektromobilech. Rozšířili si tak poznatky z fyziky a ekologie.