Dne 5. 10. 2023 se žáci nástavbového studia oboru Stavební provoz společně s učiteli odborných předmětů zúčastnili exkurze do stavební laboratoře SQZ skupiny Metrostav a.s. v Bratislavě.

Studenti byli seznámeni s účelem a provozem stavební laboratoře a byli jim předvedeny laboratorní zkoušky stavebních materiálů. Žáci si prohlédli nejmodernější laboratorní stroje a měřidla pro vykonávání laboratorních zkoušek betonu, asfaltových směsí, asfaltu, kameniva a zemin.