INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo
vydáno :

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
  s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění
  následující:
  • Na středních školách a konzervatořích
   • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
   • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin 1.
  • Na základních školách
   • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž
    osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
   • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
   • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1. V ostatních krajích se
    nic nemění.
  • Ve školních družinách a školních klubech
   • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin 1,
   • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které
  se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:
  • dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu
   konzervatoře s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny, 
  • jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu,
  • jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  • dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se
   rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní. Tato frekvence platí pro všechny případy testování RT-PCR testy včetně krajů, kde se antigenním testem testuje dvakrát týdně. Zároveň v případě RT-PCR testování platí, že testování nemusí být prováděno první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu; testování lze v tomto případě rozložit v daném období i jinak při zachování stanovené frekvence testování u každého žáka.
  • upozorňujeme, že pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění. Zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu.


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).


1 Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.