KAMNÁŘSKÝ KURZ – v listopadu 2021 bude zahájen další běh rekvalifikačního kurzu ukončenou profesní zkouškou Kamnář montér topidel

Zájemci se můžou hlásit u p.Malcharové,

tel.: 739 345 763, email.: 

malcharova@soustav-ostrava.cz