V rámci výuky předmětu Tělesná výchova, pořádá škola lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvních ročníků.

Termín: 15. 1. 2024 – 19. 1. 2024

Místo konání: Ski areál Bílá v beskydech

Cena: 4 800,- Kč ( v ceně je zahrnuto ubytování, stravování 3x denně, doprava a permanentky na vleky)

Bližší informace podají učitelé tělesné výchovy.

Zálohu 2500,- Kč je nutné uhradit do 13. 10. 2023 na účet školy 72433761/0100, variabilní symbol 2299, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení žáka.