Zahájení nového školního roku 2021/2022, se uskuteční 1. září 2021 v 10:00 hodin.


Dostavte se v uvedený termín do budovy školy (U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh). Ve vstupních
prostorách budovy školy budou vyvěšeny jmenné seznamy s označením třídy a třídním učitelem. Ve
třídách bude provedeno testování. Pokud žák odmítne testování, je povinen po celou dobu pobytu ve
škole nosit respirátor. Ostatní žáci, kteří podstoupí testování s negativním výsledkem, se mohou ve třídě
pohybovat bez respirátoru – v ostatních prostorách školy pak mají povinnost respirátor nosit. Stejné
podmínky platí i pro žáky, kteří mají řádně dokončené očkování nebo u nich neuběhlo 180 dnů od
prodělané nemoci COVID-19. Potvrzení o ukončeném očkování, prodělání nemoci, nebo test provedený
v certifikovaném odběrovém místě doneste s sebou.


Názvy oborů a rozdělení do kmenových tříd:

Dřevař. a nábyt. výr., Stavební provoz DSP1 (třídní učitel – Ing. Jirsová) č. učebny: 219
Technik CNC strojů TNC1 (třídní učitel – Mgr. Šubertová) č. učebny: 413
Instalatér I1 (třídní učitel – Ing. Klimša) č. učebny: 017
Zedník Z1 (třídní učitel – Mgr. Havlíková)  č. učebny: 306
Truhlář TR1A (třídní učitel – Mgr. Hermann)  č. učebny: 409
Truhlář TR1B (třídní učitel – Ing. Koval) č. učebny: 410
Tesař, Montér suchých staveb TMON1 (třídní učitel – Ing. Svobodová) č. učebny: 309
Malíř, Zedník-Obkladač MO1 (třídní učitel – Ing. Pěntková) č. učebny: 310
Stavební práce SV1 (třídní učitel – Ing. Šimáček) č. učebny: 022
Truhlářské práce Z1 (třídní učitel – Mgr. Kruková) č. učebny: 313
Zednické práce, Strojírenské práce   ZZAP1 (třídní učitel – Ing. Jachová) č. učebny: 023