Rekvalifikačního kurzu této profese se zúčastnilo celkem 13 zájemců. Z toho 2 ženy, budoucí kamnářky, 1 účastník je z Nizozemí. Opět skvělá parta lidí, připravena se tímto řemeslem v budoucnu živit.
Poděkování patří především našim kvalitním vyučujícím a výtečným odborníkům,
Pavlu Baďurovi, Mojmíru Jauernigovi a Jakubovi Hlavinkovi.
Absolventi tohoto zajímavého oboru se zúčastní v červnu závěrečné učňovské zkoušky.
Držíme jim palce, bude to opět skvělý zážitek.