Od 26. 4. 2021 je umožněno praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol (na odborný výcvik nastupují třídy lichého týdne).

Osobní účast žáků je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření.

Pro žáky platí povinnost nosit v prostorách školy a na pracovištích respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, nebo odpovídající ochranu dýchacích cest (nanorouška FFP2, respirátor KN95).

Smluvní školní jídelna je pro žáky otevřena za dodržení platných mimořádných opatření.

Veškeré informace o průběhu testování a nástupu na OV podává učitel odborného výcviku a zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Antonín Mergl – 602794450

Teoretická výuka žáků nekončících ročníků zůstává nadále on-line.

Jsou umožněny konzultace v končících ročnících, které se připravují na závěrečnou učňovskou zkoušku a maturitní zkoušku. Testování žáků a ochrana dýchacích cest platí i pro tyto konzultace.

Testovat se nemusí žáci kteří:
doloží potvrzení na pozitivní PCR test na COVID-19 od kterého neuplynulo 90 dnů a zároveň uplynula doba izolace, nebo doloží certifikát o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky vakcíny uběhlo 14 dní, nebo doloží výsledek testu od poskytovatele zdravotnických služeb, který není starší 48 hodin.

Škola testuje LEPU testy. V případě, že má žák zájem donést si vlastní test na COVID-19 (například ze slin) je to školou umožněno.

Za dodržení následujících podmínek:
1) test je uveden v seznamu ministerstva zdravotnictví k možnému použití laickou osobou.
2) žák si test vykoná pod dohledem zaměstnance školy (většinou příslušného učitele).