V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, přistupuje škola k těmto opatřením.

Od středy 14. 10. 2020 je zrušena do odvolání praktická výuka žáků ve školních dílnách U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh a v areálu firmy Homola a.s. v Ostravě – Kunčičkách.

Nadále probíhá distanční vzdělávání a podle zákona jsou žáci povinni se tohoto vzdělávání zúčastnit.

Na úseku teoretického vyučování bude probíhat výuka distanční formou – tj. bez účasti žáků ve škole. Tato forma výuky je dle školského zákona povinná.

Distanční výuka na úseku teoretického vyučování bude probíhat formou zadání témat a úkolů prostřednictvím Bakaláře přes záložku Komens. Vypracované úkoly posílejte danému vyučujícímu nebo doneste na studijní oddělení do konce daného týdne (pátek 10:00 hodin)

Kdo nemá přístup na internet (nemá doma data), může si na daný týden vyzvednout zadání v tištěné podobě na studijním oddělení od pondělí od 12:00 hodin.

Odevzdat vypracované je mohou opět na studijním oddělení nebo zaslat elektronicky danému vyučujícímu.

Vypracovaný úkol musí obsahovat (elektronický nebo na papíře) název předmětu, třídu, vyučujícího a jméno a příjmení žáka.

Neodevzdaný úkol v termínu znamená neomluvenou absenci v počtu hodin týdenní dotace daného předmětu.

Na úseku praktického vyučování bude probíhat výuka distanční formou – tj. bez účasti žáků ve škole. Tato forma výuky je dle školského zákona povinná.

Kdo nemá přístup na internet (nemá doma data), může si na daný týden vyzvednout zadání v tištěné podobě

Dílny Zábřeh:  

VUOV Glaser v pondělí od 8:00 do 12:00 hodin

                                 

Odloučené pracoviště Kunčičky:

VUOV Paluv v pondělí od 8:00 do 12:00 hodin

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

Vedení školy