V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, přistupuje škola k těmto opatřením.

Od středy 14. 10. 2020 je zrušena do odvolání praktická výuka žáků ve školních dílnách U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh a v areálu firmy Homola a.s. v Ostravě – Kunčičkách.

Nadále probíhá distanční vzdělávání a podle zákona jsou žáci povinni se tohoto vzdělávání zúčastnit.

Na úseku teoretického vyučování bude probíhat výuka distanční formou – tj. bez účasti žáků ve škole. Tato forma výuky je dle školského zákona povinná.

Distanční výuka na úseku teoretického vyučování bude probíhat formou zadání témat a úkolů prostřednictvím Bakaláře přes záložku Komens. Vypracované úkoly posílejte danému vyučujícímu nebo doneste na studijní oddělení do konce daného týdne (pátek 10:00 hodin)

Kdo nemá přístup na internet (nemá doma data), může si na daný týden vyzvednout zadání v tištěné podobě na studijním oddělení od pondělí od 12:00 hodin.

Odevzdat vypracované je mohou opět na studijním oddělení nebo zaslat elektronicky danému vyučujícímu.

Vypracovaný úkol musí obsahovat (elektronický nebo na papíře) název předmětu, třídu, vyučujícího a jméno a příjmení žáka.

Neodevzdaný úkol v termínu znamená neomluvenou absenci v počtu hodin týdenní dotace daného předmětu.

Distanční výuka na úseku praktického vyučování bude probíhat formou zadávání témat a úkolů prostřednictvím BAKALÁŘ, přes záložku KOMENS.

Výuka bude prováděna a úkoly zadávány každé pondělí a středu (mimo prázdniny a státních svátků). Vypracované úkoly posílejte danému vyučujícímu nebo doneste VUOV pán Glaser (Paluv) do konce daného týdne(pátek 10.00 hod).

Kdo nemá přístup na internet (nemá doma data), může si na daný týden vyzvednout zadání v tištěné podobě.

Dílny Zábřeh:  

VUOV Glaser v pondělí od 8:00 do 12:00 hodin

                                 

Odloučené pracoviště Kunčičky:

VUOV Paluv v pondělí od 8:00 do 12:00 hodin

Vedení školy